Information om gradering

Gradering är inget krav för någon men något som erbjuds de som har nått ny kunskap och klarat målen för ny grad. Kraven består av flera faktorer eftersom vi eftersträvar bra kvalité på utövarna i klubben. Förutom kunskap i nya kata och tekniker och hur dessa utförs har vi även krav på god och regelbunden närvaro, deltagande på läger och seminarier, samt en egen utvecklingsvilja som måste genomsyra den sammanlagda träningen under perioden för att vara behörig att gradera. Förberedelserna inför graderingen pågår hela terminen, men brukar bli intensivare mot slutet av terminen. Graderingen är alltid förenat med en examinationsavgift.

I regel så avslutas varje termin med gradering, (shinsa på Japanska), där man vid regelbunden och kontinuerlig träning får möjlighet att testa för en ny bältesgrad. Rådgör alltid med din instruktör inför graderingen. Det är inte självklart att man graderar varje termin, har man inte tränat regelbundet kan det hända att man inte har utvecklats tillräckligt för att komma vidare. Därför är det viktigt att du pratar med din instruktör om du vet att du inte har tränat regelbundet, instruktören ser ju om du har utvecklats och kan prova till nästa grad. En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom hårt träning, god attityd och engagemang i klubben! Tänk på att kunskaperna i karate inte sitter i bältet. Gradering är inte självändamålet med träningen utan det viktigaste är att man trivs med träningen och utvecklas.

Inom stilen Shotokan finns det ett graderings-system där olika färger på bältet representerar utövarens utvecklingsgrad. De olika färgnivåerna kallas för Kyu (färgade bälten) och Dan (svartbältesgrader)

De olika Kyu-graderna är:
10 Kyo, 9 Kyo, 8 Kyu, 7 Kyu, 6 Kyu, 5 Kyu, 4 Kyu, 3 Kyu, 2 Kyu, 1 Kyu.

Kyu-graderingar genomförs i klubbens egen regi upp till 1 Kyu.

Barn och juniorer under 13 år graderar sig till halvgrader, så kallade Mon. De får bälten som har en vit längsgående rand i mitten. Första gången leds man genom graderingen medans utövaren förväntas självständigt kunna visa upp teknikerna vid det andra graderingstillfället. Mon gör samma gradering inom bältesfärgen två gånger, först till c/d och sedan till a/b. c och a motsvarar +-gradering i Kyu-systemet.

Följande ska visas upp under graderingen;

Kihon (grundtekniker)
Kata (tekniker i förutbestämt rörelsemönster)
Kumite (kontrollerad sparring mot en motståndare)

När man klarat av graderingen får man ett diplom som visar den nya graden och man har rätten att bära det bältet. Diplomen fungerar som ett intyg för din grad och är en värdehandling.

Graderingsavgifter:

Graderingsavgiften för barn 7-12 år är 100 kr.
Graderingsavgift ungdom från 13 år och vuxen är 200 kr.
Graderingsboken kostar 70 kr.
Ett bälte kostar 70 kr.
Ett HDKI-märke kostar 70 kr.

Regler för att få gradera:

  • Sensei´s tillåtelse att gradera sig.
  • Ni ska eftersträva att medverka på minst 20 träningstillfällen under 1 termin.
  • Kunna utföra de ingående momenten för respektive grad.
  • Medlemsavgift och träningsavgift för HDKI Ludvika Karateklubb är erlagd.
  • Graderingsavgift erlagd. (Betalas vid graderingstillfället.)
  • HDKI märke påsytt på dräkten.
  • Medtagen graderingsbok.
  • Förståelse för traditionen med att behandla sin Gi (Dräkt) på rätt sätt.
  • Kunna knyta sitt eget bälte.
  • Grundläggande dojoetikett.

10 Kyu (Vitt)

9 Kyu (Rött)

8 Kyu (Orange)

7 Kyu (Gult)

6 Kyu (Grönt)

5-4 Kyu (Blått)

3-1 Kyu (Brunt)

Shodan – 1 Dan (Svart)

Graderingskompendier

KIHON
Från shizentai – choku zuki x 10.
Från heisoku dachi – mea geri x 10.
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan.
Bakåt age uke.
Framåt soto uke.
Bakåt gedan barai.
Från zenkutsu dachi – gyaku zuki x 10.

KUMITE
Gohon kumite (Jodan) på räkning.

KATA
Heian Shodan or Kihon Kata på räkning.

Gohon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan.
Bakåt age uke.
Framåt soto uke.
Bakåt shuto uke.
Framåt uchi uke.
Bakåt gedan barai.
Framåt mae geri.
Framåt yoko geri keage. (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi. (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan & chudan)

KATA
Heian Shodan

 

Gohon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan.
Bakåt age uke.
Framåt soto uke.
Bakåt shuto uke.
Framåt uchi uke.
Bakåt gedan barai.
Framåt mae geri.
Framåt mawashi geri.
Framåt yoko geri keage. (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi. (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan & chudan)

KATA
Heian Nidan

 

Gohon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan.
Framåt gyaku zuki.
Bakåt age uke gyaku zuki.
Framåt soto uke gyaku zuki.
Bakåt shuto uke.
Framåt uchi uke gyaku zuki.
Bakåt gedan barai gyaku zuki.
Framåt mae geri.
Framåt mawashi geri.
Framåt yoko geri keage. (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi. (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Sandan

 

Gohon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan.
Framåt gyaku zuki.
Bakåt age uke mae geri.
Framåt soto uke yoko empi.
Bakåt shuto uke nukite.
Framåt uchi uke gyaku zuki.
Framåt gedan barai gyaku zuki.
Framåt mae geri oi zuki.
Framåt mawashi geri.
Framåt yoko geri keage. (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi. (kiba dach)

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Yondan

Kihon ippon kumite

 

Avancerad Kihon ippon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan.
Framåt gyaku zuki.
Bakåt age uke mae geri.
Framåt soto uke yoko empi.
Bakåt shuto uke nukite.
Framåt uchi uke gyaku zuki.
Framåt gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki.
Framåt mae geri oi zuki.
Framåt mawashi geri.
Framåt yoko geri keage. (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi. (kiba dach)
Framåt ushiro geri.

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri & mawashi geri)

KATA
Heian Godan

Kihon ippon kumite

Avancerad Kihon ippon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt sanbon zuki.
Bakåt age uke mae geri.
Framåt soto uke yoko empi.
Bakåt shuto uke nukite.
Framåt uchi uke gyaku zuki.
Framåt gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki.
Framåt mae geri chudan oi zuki chudan.
Framåt mawashi geri.
Framåt yoko geri keage. (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi. (kiba dach)
Framåt ushiro geri.
Framåt kaiten shinagara uraken gyaku zuki.
Framåt jodan shuto uchi.

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri, mawashi geri)

KATA
Tekki Shodan

Kihon ippon kumite

Avancerad Kihon ippon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt sanbon zuki.
Bakåt age uke mae geri.
Framåt soto uke yoko empi, uraken.
Bakåt shuto uke mae geri nukite.
Framåt uchi uke kizami zuki gyaku zuki.
Framåt gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki.
Framåt mae geri chudan oi zuki chudan.
Framåt mawashi geri gyaku zuki.
Framåt yoko geri keage yoko geri kekomi. (same leg in zenkutsu dachi)
Framåt ushiro geri.
Framåt kaiten shinagara uraken gyaku zuki.
Framåt jodan shuto uchi.

KUMITE
Jiyu ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA
Bassai Dai

(Del 1 av 2)

”Del 2 av 2)

Jiyu ippon kumite

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai.
(Allt x 4)
Framåt sanbon zuki.
Bakåt age uke mae geri.
Framåt soto uke yoko empi, uraken.
Bakåt shuto uke mae geri nukite.
Framåt uchi uke kizami zuki gyaku zuki.
Framåt mae geri mawashi geri. (same leg)
Framåt mawashi geri gyaku Zuki.
Framåt yoko geri keage yoko geri kekomi. (same leg in zenkutsu dachi)
Framåt ushiro geri gyaku Zuki.
Framåt kaiten shinagara uraken gyaku Zuki.
Framåt jodan shuto uchi.
Framåt yori ashi gyaku Zuki step forward gedan barai yori ashi gyaku Zuki gedan barai.

KUMITE
Jiyu ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA
Tokui gata. Choose from: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi.

Examiner imposes kata from: Heian Shodan – Godan, Tekki Shodan

Jiyu ippon kumite

 

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Tobe konde sanbon zuki
Rotate forward 360’ gyaku zuki chudan
Back age uke mae geri gyaku zuki
Forward soto uke empi uraken (in kiba dachi) gyaku zuki (zenkutsu dachi)
Back shuto uke (kokutsu dachi) mae geri (front leg) nukite (zenkutsu dachi)
Forward uchi uke kizami zuki gyaku zuki
Forward yoko geri keage, yoko geri kekomi (same leg)
Forward mea geri, mawashi geri gyaku zuki
Forward ushiro geri gyaku zuki
Forward double jodan shuto uchi (from outside then inside)

KUMITE
Jiyu ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA
Tokui gata. Choose from: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi.

Examiner imposes kata from: Heian Shodan – Godan, Tekki Shodan

Jiyu ippon kumite