Vi har anpassat oss efter rådande Corona regler och har därför delat upp torsdagarnas grupper! OBSERVERA att dessa ändringar inte påverkar barngrupperna!

Nybörjare ungdom & vuxen gruppen, det vill säga de till och med grönt bälte, numera tränar före den andra gruppen. Kl.19:00 – 20:00.

Den avancerade ungdom & Vuxen gruppen, det vill säga de med blått bälte och uppåt tränar ensamma efter den andra gruppen. Kl.20:.00 – 21:00.

Vid eventuella oklarheter kontakta någon av berörda ledare.